ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/2005 των εκπαιδευτικών της Σχολής Αγ. Αικατερίνη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (ST.CATHERINE’S BRITISH EMBASSY SCHOOL)

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/2005 των εκπαιδευτικών της Σχολής Αγ. Αικατερίνη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (ST.CATHERINE΄S BRITISH EMBASSY SCHOOL)

Αρ.Πρωτ. :40761
ΦΕΚ :B 2179
Διεύθυνση :