ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24/5/2014, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της EE κ.λ.π.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :13704
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :