ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Καθορισμός κατηγοριών παροχών & διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες πολιτικών κομμάτων & συνασπισμών & υποψήφιων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :18914
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :