ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019

Αρ.Πρωτ. :35208
Διεύθυνση :

Αρχεία

Αρχείο