ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Kαθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου της 24ης Μαΐου 2014

Αρ.Πρωτ. :18672

Αρχεία

Αρχείο