ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιούλιος 2019

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των εκλεγέντων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :20633
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :