ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :17778
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :