ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :15297
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :