ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Προδιαγραφές, Δομή, Περιεχόμενο Αναφορών

Προδιαγραφές Web Services ΚΔ

Πρότυπα αρχεία Excel

Παραδείγματα αρχείων xml