ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Προδιαγραφές, Δομή, Περιεχόμενο Αναφορών

Προδιαγραφές Web Services ΚΔ

Πρότυπα αρχεία Excel

Παραδείγματα αρχείων xml