ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Προδιαγραφές, Δομή, Περιεχόμενο Αναφορών

Προδιαγραφές Web Services ΚΔ

Πρότυπα αρχεία Excel

Παραδείγματα αρχείων xml