ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 18 Απρίλιος 2021

Προδιαγραφές, Δομή, Περιεχόμενο Αναφορών

Προδιαγραφές Web Services ΚΔ

Πρότυπα αρχεία Excel

Παραδείγματα αρχείων xml