ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Προδιαγραφές, Δομή, Περιεχόμενο Αναφορών

Προδιαγραφές Web Services ΚΔ

Πρότυπα αρχεία Excel

Παραδείγματα αρχείων xml