ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 27 Ιούνιος 2019

Κωνσταντίνος Πουλάκης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2131364045

Ο Κώστας Πουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Είναι μαθηματικός και υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΑΔΕ) στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων (πρώην ΓΓΠΣ).Ασχολείται συστηματικά με τη μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών ερευνών, ενώ έχει συμμετάσχει σε δύο συλλογικούς τόμους που εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο της VPRC και τις εκδόσεις Σαββάλας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη Μηχανοργάνωση (1983-1986), Νομαρχιακός Σύμβουλος Μαγνησίας (1998-2002),Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας (2010-2014), ενώ από τον Φεβρουάριο του 2015 μέχρι και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το πόρισμα της οποίας αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό τη βάση της μεταρρύθμισης «Κλεισθένης Ι», καθώς και της επιτροπής για την άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν των εκτός επικρατείας Ελλήνων εκλογέων.