ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 19 Απρίλιος 2021

Ληξιαρχεία – Στοιχεία Επικοινωνίας

Ληξιαρχεία – Στοιχεία Επικοινωνίας  (τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2021)
«Για την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, παρακαλούνται οι ληξίαρχοι και οι δημοτολόγοι της χώρας να απευθύνονται στο e-mail: d.adk@ypes.gr»