ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

Ληξιαρχεία – Στοιχεία Επικοινωνίας

Ληξιαρχεία – Στοιχεία Επικοινωνίας    (τελευταία ενημέρωση Μάιος 2019)
«Για την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, παρακαλούνται οι ληξίαρχοι και οι δημοτολόγοι της χώρας να απευθύνονται στο e-mail: d.adk@ypes.gr»