ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 19 Ιούνιος 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
19.06.2019 Αρ. Πρ. 46437 366η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019, Δ. Ραφήνας-Πικερμίου Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΕΩ4465ΧΘ7-ΩΣ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
19.06.2019 Αρ. Πρ. 46418 365η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΚΧΖ465ΧΘ7-Ζ41 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
19.06.2019 Αρ. Πρ. 46355 367η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019, ΔΕΥΑ Κομοτηνής Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Δ02465ΧΘ7-00Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
19.06.2019 Αρ. Πρ. 46113 Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΟ5Τ465ΧΘ7-ΦΜΔ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
19.06.2019 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ98Μ465ΧΘ7-ΝΜΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
19.06.2019 Αρ. Πρ. 43122 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΓΡΦΑΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. Λ.ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΡΔ465ΧΘ7-ΞΩΒ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Παλαιότερες Αποφάσεις
18.06.2019 Αρ. Πρ. 58 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
14.06.2019 Αρ. Πρ. 56 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 ΑρχείοΥΑ 15000/14-04-2004
30.05.2019 Αρ. Πρ. 46 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 Αρχείο
29.05.2019 Αρ. Πρ. 42 Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 Αρχείο
23.05.2019 Αρ. Πρ. 50 Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)] Αρχείο
22.05.2019 Αρ. Πρ. 39595 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω φορητών συσκευών στις επικείμενες Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
18.06.2019 Αρ. Πρ. 46111 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Αρχείο
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45378 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
13.06.2019 Αρ. Πρ. 45379 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43726 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής ΑρχείοYπόδειγμα φύλλου ΕΕΚΥπόδειγμα φύλλου ΕΕΚ (ΚΕΝΟ)
07.06.2019 Αρ. Πρ. 43777 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελεις Πόρους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ κατανομή έτους 2019 ΑρχείοΧρηματική εντολή της ΣΤ΄ κατανομής έτους 2019
30.05.2019 Αρ. Πρ. 41532 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» » με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του. Αρχείο
Παλαιότερες ΠΔ - Αποφάσεις
16.05.2019 Αρ. Πρ. 37825 Αίτημα για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, για 3η συνεχή χρονιά με τον τίτλο «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο # 3 », με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το WIFT.GR (Women in Film and Television Greece), που θα πραγματοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από τις 13 έως 16 Ιουνίου 2019, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 21.05.2019
09.05.2019 Αρ. Πρ. 35373 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Canon και Samsung του Υπουργείου Εσωτερικών και Panasonic & INEO της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 14.05.2019
09.05.2019 Αρ. Πρ. 35571 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεικόνισης χαρτών για χρήση στην εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις» ενόψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2019
08.05.2019 Αρ. Πρ. 35273 Αίτημα κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια είκοσι (20) πλαστικών στηθαίων οδών και δέκα (10) πλαστικών κώνων σήμανσης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 10.05.2019
03.05.2019 Αρ. Πρ. 33809 Αίτημα για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Video Wall για προβολή συμβάντων ασφαλείας και εποπτείας υποδομών ΥΠ.ΕΣ. ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 08.05.2019
30.04.2019 Αρ. Πρ. 32775 Αίτημα για την προμήθεια εκτυπωτών και τόνερ ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 02.05.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
18.01.2018 Αρ. Πρ. 1758 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1759 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1761 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1762 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1763 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. Πρ. 1764 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
18.06.2019 Αρ. Πρ. 45991 Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 Αρχείο
14.06.2019 Αρ. Πρ. 45681 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Διορισμός επιτυχόντων Αρχείο
07.06.2019 Αρ. Πρ. 44261 Έκδοση υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) ΑρχείοΈγγραφο ΕΕΑΔΗΣΥ
05.06.2019 Αρ. Πρ. 42871 Σήμανση οδικού δικτύου όπου απαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα άνω των 3.5 τόνων Αρχείο
04.06.2019 Αρ. Πρ. 42712 Υποβολή Σχεδίου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα έτη 2020-2023 Αρχείο
14.05.2019 Αρ. Πρ. 36952 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως 30-6-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019 ΑρχείοΚΟΣΤΟΣ Ι 1419-30619ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ 1119-31319
Παλαιότερες Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2