ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17.09 2021
17.09 2021
17.09 2021
17.09 2021
16.09 2021
16.09 2021
16.09 2021
15.09 2021
Όλες οι ανακοινώσεις
17.09.2021 Αρ. Πρ. 67622 δαπάνη μετακίνησης του κ. Θ.Θεοδωρίδη άμισθου συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών από Γιαννιτσά στη Αθήνα από 20 - 23/9/2021 με ενδιάμεσο σταθμό στη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με τον Υπουργό. Οι μετακινήσεις θα γίνουν με Ι.Χ. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣΚΟ46ΜΤΛ6-3ΩΟ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.09.2021 Αρ. Πρ. 67616 Δαπάνη εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, κου Μπαλέρμπα Αθανάσιου, από τις 24 έως τις 26/09/2021 και της Διευθύντριας του Ιδιαιτέρου Γραφείου του, κας Καρακώστα Κωνσταντίνας από τ Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΩ9Ε46ΜΤΛ6-ΛΟΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.09.2021 Αρ. Πρ. 67604 Δαπάνη ανανέωσης πλατφόρμας G-suite για ένα έτος. Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΗΗ046ΜΤΛ6-2ΗΟ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία:
17.09.2021 Αρ. Πρ. 67443 7827η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Περιφέρειας Αττικής Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΙΥ46ΜΤΛ6-ΘΒ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
17.09.2021 Αρ. Πρ. 67419 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΑΛΥ46ΜΤΛ6-ΖΥΣ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
17.09.2021 Αρ. Πρ. 67415 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΖ1946ΜΤΛ6-ΨΥΗ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία:
Παλαιότερες Αποφάσεις
13.09.2021 Αρ. Πρ. 17530 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού Αρχείο
08.09.2021 Αρ. Πρ. 65440 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών Αρχείο
30.08.2021 Αρ. Πρ. 16812 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού Αρχείο
26.08.2021 Αρ. Πρ. 16663 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
23.08.2021 Αρ. Πρ. 16474 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (57η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
16.08.2021 Αρ. Πρ. 16259 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
16.09.2021 Αρ. Πρ. 67374 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2021. Αρχείο
16.09.2021 Αρ. Πρ. 67412 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ ́ Κατανομή έτους 2021. Αρχείο
12.08.2021 Αρ. Πρ. 60796 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
12.08.2021 Αρ. Πρ. 60797 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37540/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ0Π46ΜΤΛ6-ΦΒΜ) «Συγκρότηση των Α και Β κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
11.08.2021 Αρ. Πρ. 60505 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2021 Αρχείο
11.08.2021 Αρ. Πρ. 60533 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2021 Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
15.09.2021 Αρ. Πρ. 67414 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΕΣ.(Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας) ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.09.2021
27.08.2021 Αρ. Πρ. 63174 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Κατασκευή περιπτέρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 01.09.2021
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57092 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την διενέργεια εργασιών επισκευής – συντήρησης γραφειακών χώρων του 5ου και 6ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 06.08.2021
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57040 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Ενοικίαση χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ» ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 03.08.2021
29.07.2021 Αρ. Πρ. 15400 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 04.08.2021
22.07.2021 Αρ. Πρ. 55083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 27.07.2021
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53691 Προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
05.07.2021 Αρ. Πρ. 50129 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
19.05.2021 Αρ. Πρ. 37760 Κατάργηση Προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας Αρχείο
12.03.2020 Αρ. Πρ. 7873 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αρχείο
11.03.2020 Αρ. Πρ. 7774 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ), για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Σύμφωνα Αρχείο
11.02.2020 Αρ. Πρ. 5921 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017) Αρχειο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
11.08.2021 Αρ. Πρ. 60392 Καταγραφή περιεχομένου αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών Δήμων αναφορικά με την κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ ΑρχείοSCHOOLAPOFASEIS21_
30.07.2021 Αρ. Πρ. 56982 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων ΑρχείοΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠαράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησηςΑνακοίνωση ΣΟΧΑίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54565 Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΑρχείοΠρότυπος Πίνακας
15.07.2021 Αρ. Πρ. 52915 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2020-2021 ΑρχείοΠΙΝΑΚΑΣ
29.06.2021 Αρ. Πρ. 48304 Οδηγίες για την υποβολή του αρχείου των δαπανών λόγω COVID-19, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου https://aftodioikisi.ypes.gr ΑρχείοΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείων_νέοΑρχείο Δήμων, Περιφερειών και ΝΠΔΔΑρχείο ΝΠΙΔ
29.06.2021 Αρ. Πρ. 48334 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2021 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής της των αναλυτικών καταστάσεωνΟδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του αρχείου
Παλαιότερα Έγγραφα
2017 Αρ. Πρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. Πρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 4209 ΣτΕ 2015_4209

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3626 ΣτΕ 2015_3626

Αρχείο

2015 Αρ. Πρ. 3625 ΣτΕ 2015_3625

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2