ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 19 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – με καθήκοντα ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΕΤΣΑ ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕ 11 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15
ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ – από Δήμο Αθηνάιων
ΓΥΡΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕ 5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ – από Δήμο Αιγάλεω