ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Ιδιαίτερα Γραφεία

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.Κ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 19 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – με καθήκοντα ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΕΤΣΑ ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕ 11 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 13 ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15
ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ με καθήκοντα Δημοσιογράφου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕ 11
ΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 15 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ – από Δήμο Αθηνάιων
ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 9
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ – από Υπουργείο Υγείας (Π.Γ.Ν. “Αττικόν”)
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 14
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ 18
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – από Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού