ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 27 Ιούνιος 2019
Ε.Γ. Ιθαγένειας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ήταν επικαιροποιημένα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Ιθαγένειας (ΟΠΣ) μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Για την προβολή των πλέον πρόσφατων επικαιροποιημένων στοιχείων του συγκεκριμένου έτους, όπως αυτά εμφανίζονται από 7/12/2018, πατήστε εδώ.