ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Λειτουργία γραφείου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών στη Δ/νση Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ