ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Λειτουργία γραφείου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών στη Δ/νση Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ