ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 21 Απρίλιος 2021
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Λειτουργία γραφείου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών στη Δ/νση Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ