ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Ύστερα από απόφαση του Ειρηνοδικείου, προβήκαμε σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης αλλοδαπού που γεννήθηκε στο δήμο μας, ως προς τα στοιχεία του πατέρα του. Ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπόθεση μας ζητά να προβούμε επιπλέον και στη συμπλήρωση των στοιχείων της μητέρας ως προς το πατρικό της επίθετο και την απόδοση του ονόματός της στα λατινικά, χωρίς αυτό να αναφέρεται στο αποφασιστικό μέρος της απόφασης, βασιζόμενοι αποκλειστικά στα αναγραφόμενα στην αρχική σελίδα της απόφασης στοιχεία της, ως αιτούσης. Θα μπορούσε να είναι νομίμως αποδεκτή μία τέτοια διόρθωση;

Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρεται ποια είναι τα στοιχεία που χρήζουν διόρθωσης και δίνεται εντολή στον αρμόδιο ληξίαρχο για τη διόρθωσή τους. Έτσι, εάν από το διατακτικό δεν προκύπτει διόρθωση σε άλλα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης, δεν νομιμοποιείστε να τα διορθώσετε αυτεπαγγέλτως.