ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019
01.04.2019

(25-01-2018) Τι κάνω με τις νέες ΛΠ λόγω διαζυγίου που καταχώρησα με την έναρξη του ΠΣ ΜΗΠΟΛ (από 22/1/2018);

Αυτές θα πρέπει να διαγραφούν. Οι εκκρεμότητες διαζυγίου που έχουν διεκπεραιωθεί από το Δημοτολόγιο δεν αποτελούν πρόβλημα εφόσον στην ουσία ο γάμος έχει λυθεί.