ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Σύζυγοι, προ του γάμου τους -που έγινε την 1η Οκτωβρίου 2011- έκαναν δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων στον τελετουργό (άρθρο 1505 του Α.Κ.), η οποία όμως δεν καταχωρήθηκε στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου τους. Πρέπει να καταχωρηθεί η δήλωση στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου και με ποιο τρόπο; Με άδεια Ειρηνοδίκη/Εισαγγελέα ή με δικαστική απόφαση;

Η δήλωση προσδιορισμού δεν καταγράφηκε στη ληξιαρχική πράξη από παράλειψη ή παραδρομή του ληξιάρχου. Ωστόσο, πρέπει να καταγραφεί στη ληξιαρχική πράξη.
Αν το θεωρήσουμε ως διόρθωση, τότε θα πρέπει να πάρετε άδεια Εισαγγελέα /Ειρηνοδίκη.