ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 344/1976, «υπόχρεως προς δήλωσιν είναι ο δι’ αιτήσεως ή δι’ άλλης πράξεώς του προκαλέσας την μεταβολήν, ως και εκείνος του οποίου μετεβλήθη η αστική κατάστασις». Στην περίπτωσή μας, διατάχθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η διόρθωση πράξης γέννησης ανήλικου τέκνου. Μπορούμε να δεχτούμε ως υπόχρεο προς καταχώρηση της μεταβολής στο ληξιαρχείο την δικηγόρο των γονέων;

Εάν έχει ειδικό πληρεξούσιο ως εκπρόσωπος του ζευγαριού, μπορείτε.