ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Στο χειρόγραφο βιβλίο δημοτολογίου βρήκα μια παλιά μερίδα η οποία δεν έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό δημοτολόγιο. Τα δύο μέλη της έχουν ελάχιστα στοιχεία. Μπορώ να την καταχωρίσω τώρα που έχω κάνει εγκατάσταση του Εθνικού Δημοτολογίου;

Ναι, μπορείτε να καταχωρήσετε τη μερίδα αυτή και θα είναι πολύ λίγα τα υποχρεωτικά πεδία που θα σας ζητηθούν. Αυτό γιατί το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει τη διαδικασία της «ψηφιοποίησης» για τις περιπτώσεις χειρόγραφων μερίδων/μελών οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή δημοτολογίου. Παρέχεται η δυνατότητα της εκ των υστέρων καταχώρισης των μερίδων/μελών αυτών, με την επισήμανσή τους ως ¨ψηφιοποιημένων¨ και την ελαχιστοποίηση των απαραίτητων προς συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων.