ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019

Στην πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος είναι επιλέξιμες οι παιδικές χαρές εντός σχολείων;

Οι παιδικές χαρές εντός σχολείων δεν είναι επιλέξιμες. Μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από την πρόσκληση ΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος ΄΄Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές διατάξεις΄΄.