ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Στην πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος είναι επιλέξιμες οι παιδικές χαρές εντός παιδικών σταθμών;

Οι παιδικές χαρές εντός παιδικών σταθμών είναι επιλέξιμες.