ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019

Στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών εκτός από τα όργανα περιλαμβάνονται και οι κάδοι απορριμμάτων, τα παγκάκια και οι βρύσες;

Στην πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος, ως εξοπλισμός νοείται μόνο η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων.