ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης το επώνυμο του παιδιού, γένους θηλυκού, είναι xxxΙΔΗΣ. Στα δημοτολόγια θα το εγγράψουμε ως xxxΙΔΗΣ ή xxxΙΔΗ;

Αν οι γονείς δήλωσαν επώνυμο της κόρης τους xxxΙΔΗΣ (πιθανόν αν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) θα το εγγράψετε έτσι.Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ρωτήσετε τους γονείς μήπως έγινε λάθος στην καταχώριση από το ληξίαρχο.