ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Προσπαθώ να εγγράψω κάποιον που έρχεται λόγω μεταδημότευσης στο Δήμο μου αλλά δεν έχει ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης, και δεν μπορώ. Τι πρέπει να κάνω;

Το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει στην κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» να μη ζητούνται υποχρεωτικά τα ληξιαρχικά στοιχεία. Επομένως, με αυτή την κίνηση θα πρέπει να εγγράψετε τον μεταδημοτεύοντα στο Δήμο σας και δε θα σας ζητηθούν τα ελλείποντα ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης.