ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Πρόκειται να γίνει ονοματοδοσία τέκνου που γεννήθηκε στον Π. και είναι δημότης του δήμου Β. Αττικής. Ο πατέρας βάσει δικαστικής απόφασης έχει χάσει την επιμέλεια. Η μητέρα του τέκνου έχει πεθάνει. Στη γιαγιά, η οποία κατοικεί στο Γ., δόθηκε η επιμέλεια του τέκνου. Μπορούμε εμείς στο ληξιαρχείο Β. να καταχωρήσουμε πράξη ονοματοδοσίας ή αυτό πρέπει να γίνει στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας της γιαγιάς;

Η ονοματοδοσία γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ληξιαρχικού νόμου, με δήλωση των γονέων του τέκνου που ασκούν τη γονική μέριμνα.
Αν ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα. Αν και οι δυο γονείς δεν υπάρχουν ή δεν έχουν τη γονική μέριμνα, το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του τέκνου.
Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε την δικαστική απόφαση της επιμέλειας. Έχει χάσει ο πατέρας τη γονική μέριμνα; Η γιαγιά έχει την επιτροπεία του τέκνου; Εάν ο πατέρας δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας του τέκνου, δεν μπορεί η γιαγιά να κάνει ονοματοδοσία.