ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Προκειμένου να καταχωρηθεί σε ληξιαρχική πράξη γέννησης αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, μπορεί να γίνει η αναγνώριση μόνο από πατέρα -επειδή η μητέρα δεν είναι στη ζωή για να συναινέσει- ή πρέπει να οριστεί επίτροπος για το παιδί, ο οποίος θα συναινέσει στην αναγνώριση;

Ισχύει το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα. Δεν χρειάζεται συναίνεση επιτρόπου. Η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα.