ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Πριν από δύο (2) χρόνια συντάξαμε ληξιαρχική πράξη γέννησης για εκτός γάμου γεννημένο τέκνο αλλοδαπής μητέρας. Στην πραγματικότητα, η μητέρα ήταν σε διάσταση με αλλοδαπό σύζυγο και είχε και άλλο παιδί στη χώρα της. Σε τι ενέργειες πρέπει να προβαίνουμε ως ληξίαρχοι;

Συντάσσετε πάντα με τη δήλωση. Εάν σας έχουν προσκομίσει επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν με τρόπο σαφή ότι έκαναν ψευδή προγενέστερη δήλωση, τότε νομιμοποιείστε να παραπέμψετε την υπόθεση στον Εισαγγελέα που σας επιθεωρεί.