ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
01.04.2019

(29-01-2018) Πρέπει να κάνω έκθεση για ιερολόγηση γάμου. Στην κατηγορία «έκθεση γάμου» ποιο τύπο έκθεσης επιλέγω;

Έκθεση τέλεσης δεύτερου γάμου.