ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Πολιτογραφημένη Ελληνίδα (2011) με όνομα Εντέλα, η οποία βαπτίστηκε το 1994 και πήρε το όνομα Μαρία, δεν αποδέχεται την εγγραφή της στο Δημοτολόγιο ως Εντέλα αλλά επιθυμεί να εγγραφεί ως Μαρία-Εντέλα. Από τη στιγμή που είχε προηγηθεί η βάπτιση της πολιτογράφησης, χωρίς να γίνει αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος στην απόφαση, μπορεί να διορθωθεί το όνομά της με έκδοση δικαστικής απόφασης;

Η δικαστική απόφαση για διόρθωση κυρίου ονόματος (εκούσια δικαιοδοσία) αφορά σε διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα. Επειδή οι Έλληνες από γέννηση (όχι οι πολιτογραφημένοι) εγγράφονται στα Δημοτολόγια βάσει των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, έχει νόημα η δικαστική απόφαση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα.
Οι πολιτογραφημένοι εγγράφονται στα δημοτολόγια βάσει της Απόφασης Πολιτογράφησής τους και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν, τα οποία προκύπτουν τόσο από τα αλλοδαπά πιστοποιητικά τους όσο και από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία προέβησαν οι ίδιοι δηλώνοντας τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία.
Έτσι, κανένα αποτέλεσμα δε φέρει, ως προς την εγγραφή στα δημοτολόγια πολιτογραφημένων αλλοδαπών, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης.