ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Ποια θα πρέπει να είναι η μορφή των νέων πιστοποιητικών;

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στα πιστοποιητικά είναι οι εξής: • Μετά το εθνόσημο του δήμου, πάνω αριστερά, παραμένουν τα στοιχεία ως είχαν: Ελληνική Δημοκρατία Νομός… Δήμος … • Αντικαθίσταται παντού η λέξη ΟΤΑ με τη λέξη δήμος. • Όπου υπάρχει επιλογή μεταξύ δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας διατηρείται μόνο το πρώτο (και στην υπογραφή των πιστοποιητικών). • Όπου στα πιστοποιητικά υπάρχει το πεδίο πρώην μερίδα, εκτυπώνεται η μερίδα του Kαποδίστριακού ΟΤΑ και, για να προκύπτει το στοιχείο προέλευσης, προστίθεται μετά από τον αριθμό της μερίδας η φράση «της δημοτικής ενότητας» <…>). • Στα στοιχεία των πιστοποιητικών (π.χ. στην ενότητα της γέννησης, στην ενότητα του γάμου), μετονομάζονται τα Τ.Δ. σε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, προστίθεται ο Καλλικράτειος δήμος, και παραμένουν ως είχαν ο Οικισμός, η Πόλη, ο Νομός και η Χώρα. (Κατόπιν επικοινωνίας με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η Δημοτική Ενότητα γέννησης (ο Καποδιστριακός ΟΤΑ) δεν απαιτείται στα πιστοποιητικά για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας.)