ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν μπορεί να κάνει ονοματοδοσία αλλοδαπός με ροζ κάρτα ασύλου.

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει τη διαμονή στη χώρα έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή.
Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του. Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ σε περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία βεβαίωση από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.