ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι δυνατόν κάποιος που δεν έχει έννομο συμφέρον να αιτείται τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου ως προς την οικογενειακή κατάσταση της αποβιωσάσης, από «διαζευγμένη» σε «έγγαμη». Κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος την διόρθωση Η άμεση συγγενής της αποβιωσάσης (κόρη), λόγω ψυχολογικών προβλημάτων δεν δύναται να αιτηθεί τη διόρθωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 344/1976, για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης απαιτείται δικαστική απόφαση, ή άδεια Εισαγγελέα/Ειρηνοδίκη μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον.