ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Παιδί γεννιέται, δηλώνεται στο ληξιαρχείο εμπρόθεσμα και ακολουθεί τη δημοτικότητα του πατέρα. Οι γονείς αλλάζουν γνώμη μετά από επτά μήνες και με υπεύθυνες δηλώσεις τους δηλώνουν στο ληξιαρχείο ότι επιθυμούν το παιδί τους να ακολουθήσει τη δημοτικότητα της μητέρας. Μπορεί να γίνει η μεταβολή αυτή και να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης μετά από τόσο καιρό;

Το άρθρο 15 του Ν. 3463/2006 ορίζει ότι οι γονείς υποχρεούνται εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους (10 ημέρες) να προσδιορίσουν -με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης- τη δημοτικότητά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα. Αν έχει γίνει τέτοια δήλωση δεν ανακαλείται.