ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Μπορούμε να προβούμε σε μεταβολή κυρίου ονόματος στα Μητρώα Αρρένων πολιτογραφηθέντος ομογενούς αλλοδαπού, ο οποίος μετέβαλε το κύριο όνομά του με πράξη διοικητικής αρχής στην Αλβανία και στη συνέχεια προέβη στην αναγνώριση του δεδικασμένου από ελληνικό δικαστήριο;.

Εφόσον υπάρχει αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης από ελληνικό δικαστήριο, τότε μπορείτε να καταχωρίσετε τη μεταβολή. Σχετική είναι η Γνωμοδότηση 65/1991 ΝΣΚ (αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή: Θέματα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης → Θεσμικό Πλαίσιο-Χρήσιμα Έγγραφα → Εγγραφές και Μεταβολές στο Δημοτολόγιο → Θεσμικό Πλαίσιο).