ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

Μπορεί ένα ανενεργό δημοτικό κτίριο να αποκτήσει χρήση γραφείων ;

Τα ανενεργά κτίρια εντάσσονται στην ομάδα Α2. Τα γραφεία προφανώς θα εξυπηρετούν υπηρεσίες του δήμου, οπότε ως δημαρχιακό κτίριο αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στην ομάδα Β (Ανέγερση ή επέκταση). Επίσης, ανάλογα με την κατηγορία πρέπει να εκπληρώνεται το σύνολο των προϋποθέσεων.