ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Μεταδημοτεύει στο Δήμο μου η σύζυγος ενός δημότη μου. Δεν ξέρω τι τρόπο κτήσης δημοτικότητας πρέπει να συμπληρώσω, καθώς δεν παντρεύονται τώρα, είναι δέκα χρόνια παντρεμένοι.

Θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή «μεταδημότευση λόγω γάμου». Η τιμή αυτή του κωδικολογίου του Ε.Δ. χρησιμοποιείται όταν ο ένας σύζυγος αιτείται τη μεταδημότευσή του στον ΟΤΑ όπου είναι εγγεγραμμένος ο άλλος, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής τελέσεως του γάμου.