ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιούλιος 2019

Μεταδημοτεύει στο Δήμο μου ένα ζευγάρι με το ανήλικο τέκνο του. Τι τρόπο κτήσης δημοτικότητας πρέπει να συμπληρώσω στο τέκνο;

Όταν ένα ανήλικο τέκνο ακολουθήσει τον/τους γονέα/γονείς του σε μια μεταδημότευση, τότε ως τρόπος κτήσης δημοτικότητας από τις τιμές του κωδικολογίου του Εθνικού Δημοτολογίου θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Λόγω μεταδημότευσης του γονέα».