ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019
01.04.2019

(25-01-2018) Καταχωρείται στο ΠΣΛΗΨ η λύση γάμου που αφορά ΛΠ γάμου που εκδόθηκε προ της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ 8/5/2013);

Όχι. Στο ΠΣΛΗΨ καταχωρούνται όλες οι μεταβολές σε σκαναρισμένες ΛΠ εκτός των διαζυγίων, έως ότου αυτές οι ΛΠ μεταπτωθούν στο Μητρώο Πολιτών.