ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Η βιβλιοδεσία θα γίνει όπως γινόταν με τα παλιά κλασικά βιβλία ή διαφορετικά; Τις λευκές σελίδες που υπάρχουν πίσω από τις πράξεις πρέπει να τις ακυρώσουμε ή παραμένουν λευκές;

Η βιβλιοδεσία θα γίνει όπως γινότανε.
Ωστόσο, αν ακυρώσετε τις πίσω λεύκες σελίδες, πρέπει να έχετε προβλέψει πού θα καταχωρούνται οι μεταβολές. Αν έχετε κάνει σχετική πρόβλεψη, τότε ακυρώστε τις.