ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Η μελέτη, η δημοπράτηση και η σύμβαση για τις επιλέξιμες δράσεις της πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος μπορούν να αφορούν έργο;

Όχι. Θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά προμήθεια.