ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται με τα στοιχεία της ταυτότητας. Παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία στην ληξιαρχική πράξη θανάτου από αυτά του δημοτολογίου (όπως επώνυμο ή ημερομηνία γέννησης κ.λπ.), καθώς η ταυτότητα έχει εκδοθεί με εσφαλμένα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα γίνει η διαγραφή από τα δημοτολόγια;

Η αστυνομική ταυτότητα που αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη θανάτου παραπέμπει σε έναν αριθμό δημοτολογίου. Αυτό είναι ικανό στοιχείο ταυτοπροσωπίας του αποβιώσαντος, προκειμένου να γίνει η διαγραφή.