ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Η αλλαγή του επωνύμου ή ο εξελληνισμός του επωνύμου και του κυρίου ονόματος του πατέρα, η οποία καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου έπειτα από έκδοση διοικητικής πράξης (απόφασης Δημάρχου), θεωρείται μεταβολή και έχει χρονικό περιθώριο καταχώρησης;

Ναι, πρόκειται για μεταβολή και πρέπει να δηλώνεται μέσα σε ένα μήνα, αλλιώς είναι εκπρόθεσμη.