ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Γονείς παρουσιάστηκαν στο ληξιαρχείο μας, όπου είναι κάτοικοι, για δηλώσουν το όνομα του τέκνου τους. Είναι και οι δύο αλλοδαποί αλλά μόνο ο πατέρας έχει άδεια διαμονής. Μπορεί να γίνει η δήλωση;

Όχι, πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς άδεια διαμονής.