ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Επιτρέπεται να κάνει ονοματοδοσία αλλοδαπός με ροζ κάρτα (δελτίο αιτήσαντος ασύλου);

Το δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα) επιτρέπει την διαμονή στη χώρα, έως ότου εξετασθεί η αίτηση ασύλου και αναλόγως απορριφθεί ή γίνει αποδεκτή. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο αλλοδαπός έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορεί να κάνει ονοματοδοσία για το τέκνο του.
Απαραίτητο είναι το διαβατήριο εν ισχύ, ενώ στην περίπτωση που αυτό έχει παρακρατηθεί από την αστυνομία, βεβαίωση από την αρμόδια αστυνομική Διεύθυνση περί αυτού.