ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019

Έπεσε στην αντίληψή μας έγγραφό σας σχετικά με την ονοματοδοσία τέκνου. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν πρέπει πριν τη βάπτιση να προηγείται υποχρεωτικά η ονοματοδοσία ή αν μπορούν οι γονείς να δώσουν όνομα στο παιδί τους και με τη βάπτιση;

Η βάπτιση αποτελεί κτήση θρησκεύματος.
Η βάπτιση θεωρείται και κτήση κυρίου ονόματος, όταν στη δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού. Αν λοιπόν στη δήλωση της βάπτισης προβούν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας με εξουσιοδότηση του άλλου), τότε θεωρείται και ονοματοδοσία (πρόσδοση κυρίου ονόματος).