ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Ένας δημότης μας είναι παντρεμένος με αλλοδαπή και ζητά το τέκνο αυτής να εγγραφεί στην οικογενειακή του μερίδα.Συγκριμένα η δομή της μερίδας έχει ως εξής: No1 κανονική εγγραφή ανδρός, Νο2 ενδεικτική εγγραφή της αλλοδαπής συζύγου του, Νο3+Νο4 κανονικές εγγραφές των τέκνων που απέκτησαν μαζί το Νο1 με το Νο2. Μπορώ να εγγράψω το τέκνο, που ήδη είχε η αλλοδαπή πριν το γάμο, στο Νο5;

Κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Επομένως, το τέκνο για το οποίο ρωτάτε δεν μπορεί να εγγραφεί σ΄αυτήν τη μερίδα, καθώς δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της.