ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Έλληνας υπήκοος έκανε γάμο στην Τουρκία με Ρωσίδα υπήκοο και η ληξιαρχική πράξη γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου αναφέρει ότι η σύζυγος θα φέρει το επώνυμο του συζύγου. Το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν μπορεί να διορθώσει την πράξη. Τι μπορεί να κάνει το δημοτολόγιο;.

Το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν μπορεί να διορθώσει τη ληξιαρχική πράξη επειδή αρμοδιότητά του είναι να μεταγράφει μόνο τις αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις.
Το δημοτολόγιο οφείλει να ελέγξει ποιο δίκαιο ισχύει περί του επωνύμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ισχύει το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαμονής και η συνήθης διαμονή τους είναι στην Ελλάδα, θα καταχωριστεί στο δημοτολόγιό με το πατρικό της επώνυμο και όχι με αυτό που αναγραφεί η ληξιαρχική πράξη.