ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Έλληνας πολίτης, κάτοικος Γαλλίας, μας ζητά δίγλωσση ληξιαρχική πράξη γέννησης για να τη χρησιμοποιήσει στο Πανεπιστήμιο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν εκδίδεται τέτοια.

Δεν υφίσταται στην ελληνική έννομη τάξη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει δίγλωσσα ή πολύγλωσσα αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικά από τα δημοτολόγια. Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείστε να εκδίδετε τέτοια.