ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019

Έχουμε ληξιαρχική πράξη γέννησης ενηλίκου (γέννηση 1988) χωρίς κύριο όνομα. Το αρχείο της εκκλησίας όπου τελέστηκε η βάπτιση τηρείται μόνο από το 1990. Τι μπορεί να μας προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για να δηλωθεί το κύριο όνομα και το θρήσκευμά του;

Μπορεί και μόνος του ως ενήλικος να κάνει την ονοματοδοσία του με δήλωση στο ληξίαρχο (ΕΡ.ΝΟΜ.ΑΚ β.Βαθρακοκοίλη ΣΕΛ.959-960 ΑΘΗΝΑ 2004). Όσον αφορά στο θρήσκευμα, εάν δεν υπάρχει καταχώριση στα βιβλία της εκκλησίας για τη βάπτισή του, δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφεί.